Pers

Perscontact is Bas Vlugt
bas@nederlandsmedianetwerk.nl
M 0629-06 87 83

Hier vind je het high res logo van de Nationale Toost 2022 en andere banners en buttons. Deze zijn alleen vrij te gebruiken voor niet-commerciële uitingen.

Wil je e.e.a. gebruiken voor commerciële uitingen, dan kan dat alleen na overleg met én schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Stuur daartoe een bericht naar post@peterwybenga.nl o.v.v. ‘gebruik NT logo‘.