Dankjewel!

De organisatie is veel dank verschuldigd aan onder meer de volgende personen, op wier en wiens gezondheid wij vanzelfsprekend óók zullen toosten op Koningsdag om 16:30 uur:

Corrine Holdinga
Albert de Heer
Dick Steenks
Pieter Verhoeve
René Mioch
Coen van Duin
Frits Huffnagel
Nico Scherphuis
Ernst Daniël Smid
Bas Vlugt
Piet Paulusma
Astrid Berman
Jeroen Verkroost
Erik de Zwart
Joris Lutz
Hiske Bongaarts
Jeroen Nieuwenhuize
Meral Polat
Sudjuk
Wouter van der Goes
Bas van Lier
Iris van Lunenburg
David Moolenburgh
Guy Grimmelt