Dankjewel!

De organisatie is veel dank verschuldigd aan onder meer de volgende personen, op wier en wiens gezondheid wij vanzelfsprekend óók zullen toosten op Koningsdag om 16:00 uur:

Gaston Starreveld
Albert de Heer
Mark de Witte
Dick Steenks
Pieter Verhoeve
René Mioch
Coen van Duin
Frits Huffnagel
Nico Scherphuis
Ernst Daniël Smid
Bas Vlugt
Jeroen Verkroost
Erik de Zwart
Joris Lutz
Hiske Bongaarts
Jeroen Nieuwenhuize
Meral Polat
Sudjuk
Wouter van der Goes
Corrine Holdinga
Eduard Schaepman
Bas van Lier
Afke Wybenga
Iris van Lunenburg
Gilles van der Loo
David Moolenburgh
Guy Grimmelt
Peter Riezebos
Ruud van den Berg
Frank Helmink
Reinier Sijpkens